ĐẠI BẠCH THỦ 64 lót bộ 69,14,41,19,91. Chúc AE may mắn.

CẦU KÈO CHỈ NÊN THAM KHẢO

MỘT NGÀY CÓ HÀNG CHỤC CẦU, QUAN TRỌNG CẦU NÀO ĐI ĐƯỢC.

Tiên trách kỉ hậu trách nhân, hãy hỏi lòng sao quá tham lam để dẫn tới nguy cơ phá sản.

Hãy tự quyết định nắm bắt lấy DUYÊNVẬN của chính mình

CHÚC CÁC THÁNH TÌM ĐƯỢC MAY MẮN CHO RIÊNG MÌNH

DƯỚI ĐÂY LÀ CẦU ĐỂ CÁC THÁNH THAM KHẢO

-------------------------------------------

THÊM CẦU CHẠM 4 CHO CHẮC CÚ

-------------------------------------------

Minh Nguyễn

 

Published on 00:51 25 Aug

Trang chủ