CHĂN LOTTO BTL 92.STL: 51-57: Ngày 30/09/2016 Khung 3 ngày (1/3)

LOTTO CHỈ NÊN THAM KHẢO - CHỐT LÚC 16H HÀNG NGÀY

Tiên trách kỉ hậu trách nhân, hãy hỏi lòng sao quá tham lam để dẫn tới nguy cơ phá sản.

Hãy tự quyết định nắm bắt lấy DUYÊNVẬN của chính mình

CHÚC CÁC THÁNH TÌM ĐƯỢC MAY MẮN CHO RIÊNG MÌNH

DƯỚI ĐÂY LÀ CHỐT LOTTO NUÔI KHUNG 3 NGÀY

------------------------------------------

Lần 1 : Chăn BTL 24. STL 81-18 NGÀY 1/3 (Khung 3 ngày từ 28/9 - 30/9)  Nổ BT:24 money-mouth Nổ 81 ngày 1/3 money-mouth

Lần 2 : Chăn BTL 87. STL 64-46 NGÀY 1/3 (Khung 3 ngày từ 29/09 - 01/10) Nổ STL: 64 ngày 1/3 money-mouth
Lần 3 : Chăn BTL 92. STL 57-51 NGÀY 1/3 (Khung 3 ngày từ 30/09 - 02/10) Nổ ???? ngày 1/3 money-mouth

CHÚC ANH EM MAY MẮN!!

Published on 13:21 30 Sep

Trang chủ