CHĂN LOTTO 56-65: Ngày 01/10/2016 Khung 3 ngày (2/3)

KHUNG CHƠI LOTTO CHỈ NÊN THAM KHẢO

Tiên trách kỉ hậu trách nhân, hãy hỏi lòng sao quá tham lam để dẫn tới nguy cơ phá sản.

Hãy tự quyết định nắm bắt lấy DUYÊNVẬN của chính mình

CHÚC CÁC THÁNH TÌM ĐƯỢC MAY MẮN CHO RIÊNG MÌNH

DƯỚI ĐÂY LÀ CHỐT LOTTO NUÔI KHUNG 3 NGÀY

-------------------------------------------

Lần 1 : Chăn cặp 02.20 NGÀY 1/3 (Khung 3 ngày từ 28/9 - 30/9) XỊT ngày 1/3 cry

Lần 2: Chăn cặp 02-20 ngày 2/3 (Khung 3 ngày từ ngày 28/09 - 30/09) NỔ ngày 2/3 money-mouth

-----------------------------------------

Lần 3: Chăn cặp 65-56 ngày 1/3 (Khung 3 ngày từ ngày 30/09 đến 02/10) XỊT 1/3 cry

Lần 4: Chăn cặp 65-56 ngày 2/3 (Khung 3 ngày từ ngày 30/09 đến 02/10) ??? 1/3

CHÚC ANH EM MAY MẮN!!

Published on 09:21 01 Oct

Trang chủ