CẦU CHẠM: 5. STĐ: 54-45

 coolAE CHIA SẺ Ý KIẾN CỦA MÌNH BÊN DƯỚI COMMENT NHÉ cool

Giải thích cầu: Trong 1 hoàn cảnh khác, khả năng hôm nay vẫn chạm 5. Và như đã nói từ đầu, Cá nhân Mod thích tổng 9 nên bộ 54-45 cũng có khả năng cao.

Chúc AE may mắn

 

 

Published on 15:14 07 Oct

Trang chủ