HOT: Nhận định chung và dự đoán Đặc Biệt ngày 09-10-2016

Qua các cầu của ngày hôm nay, chúng ta có các dữ kiện:

 1. Chạm 1-6
 2. Chạm 2-7
 3. Chạm 4-9
 4. Cầu nuôi tuần BTĐ: 27
 5. Cầu quy luật bộ 38
 6. Cầu bộ 91-96-81-86-21-26

Suy ra, ta có các trường hợp sau:

 1. Chạm 1-6: Ta ghép với bộ cầu quy luật của Thinhso: 919-969-818-868
 2. Chạm 2-7: Ta ghép với cầu tuần và cầu của Thinhso còn ngày cuối cùng: 272-212-262
 3. Cầu chạm 4-9: Ta ghép với cầu bộ của Thinhso: 919-969-414-464
 4. Cầu quy luật bộ 38: Thiên về chạm 3-8 kèm bộ 88-33-38-83

Tổng kết lại ta có: 

 1. Dàn 8 số: 919-969-414-464
 2. Dàn 6 số: 272-212-262
 3. Bộ 4 số: 33-88-83-38
 4. Khả năng lót ngoài dự đoán: Chạm 8 chạm 2 nên lót thêm 828

Tổng xuống tay 20 con.

Chúc anh em xuống tay hợp lý! Chúc may mắn :D

Mod Thánh Số: Adukaonline

Mọi góp ý, các Thánh comment bên dưới để cùng thảo luận nhé!

Published on 16:33 09 Oct

Trang chủ