BTĐ 12, Ba càng 812 - Không quên lót bộ 12

Cầu kinh điển, 3 năm mới có 1 lần. Anh em nghiên cứu túi tiền và cân nhắc xuống tay.

Cầu 3 càng rất ít khi chuẩn như thế này. Chúc anh em may mắn.

 

Chúc anh em qua sông không ướt quần.

Admin: Minh Nguyễn

Published on 19:54 16 Jun

Trang chủ