ĐẠI BẠCH THỦ 12. Chúc anh em về bờ an toàn!

CẦU KÈO CHỈ NÊN THAM KHẢO

MỘT NGÀY CÓ HÀNG CHỤC CẦU, QUAN TRỌNG CẦU NÀO ĐI ĐƯỢC.

Tiên trách kỉ hậu trách nhân, hãy hỏi lòng sao quá tham lam để dẫn tới nguy cơ phá sản.

Hãy tự quyết định nắm bắt lấy DUYÊNVẬN của chính mình

CHÚC CÁC THÁNH TÌM ĐƯỢC MAY MẮN CHO RIÊNG MÌNH

DƯỚI ĐÂY LÀ CẦU ĐỂ CÁC THÁNH THAM KHẢO

-------------------------------------------

coolCẦU ĐỘC, ĐỀ NGHỊ ANH EM SAO CHÉP NHỚ GHI RÕ NGUỒN THÁNH SỐ cool

 

Bài được viết lúc 12:12

Published on 00:12 27 Oct

Trang chủ