LOTTO NUÔI KHUNG HAI NGÀY

CHÚC CÁC THÁNH TÌM ĐƯỢC MAY MẮN CHO RIÊNG MÌNH

DƯỚI ĐÂY LÀ CHỐT LOTTO NUÔI KHUNG 2 NGÀY

------------------------------------------

Lần 1 : Chăn BTL (71). STL (25.52) NGÀY 1/2 (Khung 2 ngày từ 05/11 - 06/11)  Nổ BT:() money-mouth Nổ (25.52) ngày 1/2 money-mouth

Lần 2 : Chăn BTL (15). STL (28.82) NGÀY 2/2 (Khung 2 ngày từ 06/11 - 07/11)  Nổ BT:(15) money-mouth Nổ (82) ngày 2/2 money-mouth

Lần 3 : Chăn BTL (77). STL (37.73) NGÀY 1/2 (Khung 2 ngày từ 08/11 - 09/11)  Nổ BT:() money-mouth Nổ () ngày 1/2 money-mouth

Lần 4 : Chăn BTL (55). STL (46.64) NGÀY 2/2 (Khung 2 ngày từ 12/11 - 13/11)  Nổ BT:() money-mouth Nổ () ngày 2/2 money-mouth

Lần 5 : Chăn BTL (62). STL (46.64) NGÀY 1/2 (Khung 2 ngày từ 14/11 - 15/11)  Nổ BT:() money-mouth Nổ (46) ngày 1/2 money-mouth

Lần 6 : Chăn BTL (83). STL (46.64) NGÀY 1/2 (Khung 2 ngày từ 15/11 - 16/11)  Nổ BT:() money-mouth Nổ () ngày 1/2 money-mouth

 

-------------------------------------------------------

Sau 14h của ngày hôm nay, anh em vào xem chốt số nhé!

 CHÚC ANH EM MAY MẮN!

 

Published on 11:53 15 Nov

Trang chủ