LOTTO NUÔI KHUNG BA NGÀY

LOTTO CHỈ NÊN THAM KHẢO - CHỐT LÚC 14H HÀNG NGÀY

Tiên trách kỉ hậu trách nhân, hãy hỏi lòng sao quá tham lam để dẫn tới nguy cơ phá sản.

Hãy tự quyết định nắm bắt lấy DUYÊNVẬN của chính mình

CHÚC CÁC THÁNH TÌM ĐƯỢC MAY MẮN CHO RIÊNG MÌNH

DƯỚI ĐÂY LÀ CHỐT LOTTO NUÔI KHUNG 3 NGÀY

------------------------------------------

Lần 1 : Chăn BTL (80). STL (37.73) NGÀY 2/3 (Khung 3 ngày từ 04/11 - 07/11)  Nổ BT:(80) money-mouth Nổ (37) ngày 2/3 money-mouth

Lần 2 : Chăn BTL (88). STL (01.10) NGÀY 1/3 (Khung 3 ngày từ 06/11 - 08/11)  Nổ BT:(88money-mouth) money-mouth Nổ (10money-mouth) ngày 1/3 money-mouth

Lần 3 : Chăn BTL (22). STL (06.60) NGÀY 1/3 (Khung 3 ngày từ 07/11 - 09/11)  Nổ BT:() money-mouth Nổ (60**) ngày 1/3 money-mouth

Lần 4 : Chăn BTL (99). STL (03.30) NGÀY 1/3 (Khung 3 ngày từ 08/11 - 10/11)  Nổ BT:(99) money-mouth Nổ (30**) ngày 1/3 money-mouth

Lần 5 : Chăn BTL (00). STL (73.37) NGÀY 2/3 (Khung 3 ngày từ 12/11 - 14/11)  Nổ BT:() money-mouth Nổ () ngày 2/3 money-mouth

Lần 6 : Chăn BTL (11) STL (73.37) NGÀY 3/3 (Khung 3 ngày từ 14/11 - 16/11)  Nổ BT:() money-mouth Nổ () ngày 3/3 money-mouth

Lần 7 : Chăn BTL (99) STL (89.98) NGÀY 1/3 (Khung 3 ngày từ 17/11 - 19/11)  Nổ BT:(99**) money-mouth Nổ () ngày 1/3 money-mouth

Lần 8 : Chăn BTL (88) STL (19.91) NGÀY 1/3 (Khung 3 ngày từ 18/11 - 20/11)  Nổ BT:(91) money-mouth Nổ () ngày 1/3 money-mouth

Lần 9 : Chăn BTL (81) STL (68.86) NGÀY 1/3 (Khung 3 ngày từ 19/11 - 21/11)  Nổ BT:(81) money-mouth Nổ () ngày 1/3 money-mouth

Lần 10 : Chăn BTL (81) STL (73.37) NGÀY 2/3 (Khung 3 ngày từ 20/11 - 22/11)  Nổ BT:(81) money-mouth Nổ () ngày 2/3 money-mouth

Lần 11 : Chăn BTL (81) STL (73.37) NGÀY 1/3 (Khung 3 ngày từ 22/11 - 24/11)  Nổ BT:() money-mouth Nổ () ngày 1/3 money-mouth

-------------------------------------------------------

Sau 14h của ngày hôm nay, anh em vào xem chốt số nhé!

 CHÚC ANH EM MAY MẮN!!

Published on 08:33 22 Nov

Trang chủ