Nhận định - thống kê Lotto và ĐB ngày 05-12-2016

 

Những con lotto nên nhẹ tay hoặc tránh:

12.21.18.81.27.72.28.82.38.83.23.32.89.98

19.91.29.92.68.86.02.20.26.62.25.52.37.73

Những con ĐB nên tránh thẳng tay: 

26.62.67.76.36.63.46.64.24.42.47.74.25.52

.29.92.27.72.02.20

Published on 18:51 04 Dec

Trang chủ