THẢO LUẬN LOTTO NGÀY 10-12-2016

BẢNG VINH DANH CHỐT LOTTO

(NGÀY 09-12-2016)

Xin chúc mừng các thành viên sau:

Loading.....Cuối tuần bận rộn

 1. Sống vì đề: BTL: 42 STL: 02-07 -> Nổ toàn tập

2. TuandaiNB: BTL: 55 STL: 44.99 -> Nổ BT 55x2

3. Bogia555: BTL: 25 STL: 64.97 -> Nổ BT 25

4. Huanloannguyen: BTL: 49 STL: 55.89 -> Nổ 55x2;89

5. Buichinh: STL: 42.44 -> Nổ 42

6. Nguyenkhoa12032014: BTL: 52 STL: 25.83 -> Nổ 25

7. Dungsay: TTL: 97.52.86 -> Nổ 86

8. Tuanloto: BTL: 36 Lót 35.53 -> Nổ 35

9. Chú tiểu: BT:27 ST: 25.28 -> Nổ 25

10. Xuathuy8584: BTL: 97 STL: 42.22 -> Nổ 42

11. Thanlo: BTL: 97 STL: 44.25 -> Nổ 25

12. Laitrungderoi: BTL: 47 STL: 42.59 -> Nổ 42

13. Đại 738: BTL: 54 STL: 67.76 -> Nổ 76

14. Haha: BTL: 44 STL: 07.70 -> Nổ 07

15. Xuanquang29PT: BTL: 83 STL: 25.52 -> Nổ 25

16. NKT: BTL: 19 STL: 30.07 -> Nổ 07

17. ThinhPC: BTL: 01 STL: 10.91 -> Nổ 01

18. Bacthuan0001: BTL: 15 STL: 09.90 -> Nổ 90

19. Sống xa bờ: BTL: 31 STL: 09.90 -> Nổ 90

20. Ngockaka: BTL: 23 STL: 73.37 -> Nổ 37

Chúc AE gặp nhiều may mắn trong những ngày cuối năm này.

BẢNG TỔNG HỢP THÁNG 12 

(Từ ngày 01-12 đến 15-12)

 

Chúc AE gặp nhiều may mắn. Bảng khung ăn 5 ngày sẽ sớm ra mắt Ae để tìm ra thành viên uy tín.

 ---------------------

Nội quy box Thảo luận lotto:

VD: BTL: 85. STL: 96-69.

VD:

08/10: BTL: 32. STL: 67-76. Nhận 67,76 money-mouth

09/10: BTL: 96. STL: 90-23. Xịt 96. Nhận 90,23 money-mouth

10/10: BTL: 45. STL: 23-32. Xịt :(

11/10: BTL: 91. STL: 46-64. Nổ hay xịt đây

Rất mong sự ủng hộ của toàn thể anh em Thánh Số để Thánh số dần dần trở thành 1 sân chơi lành mạnh, hiệu quả, học hỏi lẫn nhau để cho tất cả các thủy thủ đang lênh đênh trên biển số, đang xa bờ hoặc đang trên đảo về đất liền an toàn!

Thay mặt BQT Thánh số: Bogia555 

Published on 22:24 09 Dec

Trang chủ