BẠCH THỦ 23, LÓT BỘ 32, 82, 28, 87, 78, 73, 37

Kết hợp lõi kết quả ngày thứ 2 với số đầu kết quả ngày thứ 7 ra kết quả ngày Chủ Nhật.

Chúc AE may mắn !

Don

Published on 09:48 26 Jun

Trang chủ