THẢO LUẬN LOTTO NGÀY 14-01-2017

BẢNG VINH DANH CHỐT LOTTO

(NGÀY 13-01-2017)

"TÔI KHẲNG ĐỊNH, THEO CÁC CAO THỦ CỦA THÁNH SỐ

CHƯA BAO GIỜ TÔI BIẾT THUA"

Nhận thấy Daniel23 mở bát hôm nào là tôi và các anh em ăn to hôm ý. Lạ thật.

Mở bát: Daniel: BTL: 84 STL: 57.69 -> Nổ 69x2

1. Xinso: BTL: 69 STL: 96.40 -> Nổ BT 69x2;40

2. MinhYB: BTL: 40 STL: 69.90 -> Nổ BT 40;69x2

3. TuanthanhNB: BTL: 44 STL: 79.97 -> Nổ BT 44;79

4. ACE: BTL: 51 STL: 40.04 -> Nổ BT 51;40

5. Cẩm Y Vệ: BTL: 40 STL: 26.27 -> Nổ BT 40;26

6. Ngonam1144: BTL: 23 STL: 78.87 -> Nổ BT 23x2

7. Nhat458: BTL: 69 STL: 25.52 -> Nổ BT 69x2

7.1 LeeQ: BTL: 40 STL: 42.24 -> Nổ Bt40;42

8. NguyenAnhSon: BTL: 73 STL: 75.76 -> Nổ BT 73

9. Bogia555: BTL: 73 STL: 82.78 -> Nổ BT 73

10. Dungsay: BTL: 04 STL: 80.95 -> Nổ 80.95x2

11. Raphokiemtien: BTL: 96 STL: 45.40 -> Nổ 45x2;40

12. Abingmai: BTL: 98 STL: 69.96 -> Nổ 69x2

13. Diemdanh: BTL: 91 STL: 69.96 -> Nổ 69x2

14. Tìm hiểu số: BTL: 24 STL: 09.45 -> Nổ 45x2

15. Subinz: STL: 43.34 -> Nổ 34x2

16. Đại 378: BTL: 00 STL: 69.96 -> Nổ 69x2

17. Thanlo: BTL: 95 STL: 98.84 -> Nổ BT 95x2

18. HunhAnhDuy: BTL: 98 STL: 96.69 -> Nổ 69x2

19. Hien: BTL: 00 STL: 99.44 -> Nổ 44

20. Thich danh de: BTL: 72 STL: 78.79 -> Nổ 79

21. Thanin92: BTL: 56 STL: 00.65 -> Nổ 65

22. HungCT: BTL: 30 STL: 08.80 -> Nổ 80 

23. AnhKhang: BTL: 14 STL: 41.63 -> Nổ 41

24. Timcachthoatngheo: BTL: 76 STL: 14.93 -> Nổ 93

25. Thuckhuya: BTL: 04 STL: 40.75 -> Nổ 40

26. Nguyenkhoa12032014: BTL: 33 STL: 79.97 -> Nổ 79

27. Mrlam95: BTL: 96 STL: 68.86 -> Nổ 68 -> Sẽ fix thiếu 71

28. Thơm: BTL: 00 STL: 51.86 -> Nổ 51 

29. Dungtran: BTL: 31 STL: 70.20 -> Nổ 70

   BẢNG ĐUA TOP NỬA ĐẦU THÁNG 1

(Từ ngày 01-01 đến 15-01)

 QUY TẮC VÀNG:

XEM TẦN SUẤT CHẠY CỦA SỐ MÌNH MUỐN ĐÁNH TRƯỚC KHI XUỐNG TIỀN
 
 
     ---------------------
Phần thưởng vẫn cứ thế nhé anh em.
- Thẻ 100.000đ50.000đ cho Top 3 xuất sắc nhất
- Thẻ 50.00020.000 cho Top tiếp theo
Nhắc lại: Phần thưởng không lớn là vì đây là tiền túi của Mod tôi muốn dành tặng cho những bạn xuất sắc.

Nội quy box Thảo luận lotto:

VD: BTL: 85. STL: 96-69. (BTL (bạch thủ lô) STL(Song thủ lô))

VD:
08/10: BTL: 32. STL: 67-76. Nhận 67,76 money-mouth
09/10: BTL: 96. STL: 90-23. Xịt 96. Nhận 90,23 money-mouth
10/10: BTL: 45. STL: 23-32. Xịt :(
11/10: BTL: 91. STL: 46-64. Nổ hay xịt đây

----------- 

Nội quy đăng ký thành viên AE cần lưu ý:

Published on 22:35 13 Jan

Trang chủ