CẦU LOTTO: BTL: 79 LÓT 71.76

CẦU KÈO CHỈ NÊN THAM KHẢO
MỘT NGÀY CÓ HÀNG CHỤC CẦU, QUAN TRỌNG CẦU NÀO ĐI ĐƯỢC.
Tiên trách kỉ hậu trách nhân, hãy hỏi lòng sao quá tham lam để dẫn tới nguy cơ phá sản.
Hãy tự quyết định nắm bắt lấy DUYÊNVẬN của chính mình
CHÚC CÁC THÁNH TÌM ĐƯỢC MAY MẮN CHO RIÊNG MÌNH
DƯỚI ĐÂY LÀ CẦU ĐỂ CÁC THÁNH THAM KHẢO
-------------------------------------------
Nhớ hôm qua có Thánh phán cây cầu truyền thống của tôi đã nổ, tôi cũng nhìn thấy nhưng rồi không chú tâm đến. Hậu quả là nổ luôn cả lô lẫn đề. Nếu thực sự nó đã vào guồng thì ít nhất anh em ăn thêm 2-3 hôm nữa. 

 

Published on 22:47 03 Mar

Trang chủ