THẢO LUẬN LOTTO NGÀY 02-04-2017

"THEO CÁC CAO THỦ CHỈ CÓ ĂN BẠCH THỦ"
BẢNG VINH DANH CHỐT LOTTO 
(Ngày 01-04-2017)
 Mở bát: Quyết: BTL: 80 Lót 93 -> Nổ BT 80
MinhYB: BTL: 22 Lót 79 -> Nổ toàn tập
Đoàn Phạm :BTL: 35 Lót 27 -> Nổ toàn tập
Truongcaodo: BTL: 79 Lót 97 -> Nổ toàn tập
Ariel: BTL: 27 Lót 64 -> Nổ toàn tập
Heaven9xBG: BTL: 64 Lót 10 -> Nổ toàn tập
Nện: BTL: 22 Lót 17 -> Nổ toàn tập
Thienloc: BTL: 22 lót 21 -> Nổ toàn tập
AkiraNhat :BTL: 22 Lót 54 -> Nổ toàn tập
Cậu chủ 9x: BTL: 22 Lót 17 -> Nổ toàn tập
 1. Hungcaotamtam: BTL: 17 Lót 71 -> Nổ BT 17
 2. Chech78: BTL: 79 Lót 86 -> Nổ BT 79
 3. Xuka: BTL: 22 Lót 07 -> Nổ BT 22
 4. Hisumit: BTL: 91 Lót 95 -> Nổ BT 91
 5. Nhim: BTL: 91 Lót 94 -> Nổ BT 91
 6. Huudai1102 :BTL: 22 Lót 72 -> Nổ BT 22
 7. CR7: BTL: 88 Lót 49 -> Nổ BT 88
 8. TranMinh: BTL: 88 Lót 94 -> Nổ BT 88
 9. Soket: BTL: 97 Lót 96 -> Nổ BT 97
 10. Phongtran: BTL: 22 Lót 18 -> Nổ BT 22
 11. Mocme86: BTL: 17 Lót 71 -> Nổ BT 17
 12. Kiemtienthatkho: BTL: 10 Lót 24 -> Nổ BT 10
 13. Otchithien :BTL: 80 Lót 49 -> Nổ BT 80
 14. HuyPhuong: BTL: 22 Lót 34 -> Nổ BT 22
 15. Daudaulam: BTL: 35 Lót 34 -> Nổ BT 35
 16. Hoàng Linh: BTL: 91 Lót 19 -> Nổ BT 91
 17. NgocHaXM: BTL: 21 Lót 49 -> Nổ BT 21
 18. TuanXti: BTL: 20 Lót 17 -> Nổ 17
 19. SoryThau: BTL: 55 Lót 79 -> Nổ 79
 20. Trà đá: BTL: 86 Lót 68 -> Nổ 68
 21. Ninh Chiến: BTL: 86 Lót 68 -> Nổ 68
 22. Apa01679878494: BTL: 67 Lót 97 -> Nổ 97
 23. Binoda87 :BTL: 06 Lót 60 -> Nổ 60
 24. Thanhlo89: BTL: 49 Lót 79 -> Nổ 79
 25. BubaKush: BTL: 30 Lót 03 -> Nổ 03
 26. Thanlo: BTL: 33 Lót 10 -> Nổ 10
 27. Toiduan1978: BTL: 67 Lót 97 -> Nổ 97
 28. Adayroi: BTL: 25 Lót 52 -> Nổ 52
 29. Thanin92: BTL: 90 Lót 21 -> Nổ 21
 30. Làm tí: BTL: 06 Lót 60 -> Nổ 60
 31. OneOne33: BTL: 63 Lót 91 -> Nổ 91
 32. Ngocquyet: BTL: 45 Lót 97 -> Nổ 97
 33. Xuanthuy8584: BTL: 76 Lót 22 -> Nổ 22
 34. Nguyenbo1996: BTL: 86 Lót 68 -> Nổ 68
 
BẢNG ĐUA TOP NỬA ĐẦU THÁNG 4
(Từ ngày 16-03 đến 31-03)
 Nổ từ 3 nháy trở lên sẽ được lên bảng thống kê
 
Phần thưởng nửa cuối tháng 02 như sau:
- Thẻ 100.000đ và 50.000đ cho Top 3 xuất sắc nhất
- Thẻ 50.000 và 20.000 cho Top tiếp theo
Nhắc lại: Phần thưởng không lớn là vì đây là tiền túi của Mod tôi muốn dành tặng cho những bạn xuất sắc.

Nội quy box Thảo luận lotto:

VD: BTL: 85. LÓT: 58. (BTL (bạch thủ lô)
Nội quy đăng ký thành viên AE cần lưu ý:
 

Published on 21:45 01 Apr

Trang chủ