THẢO LUẬN LOTTO NGÀY 16-04-2017 (Chặng mới)

"THEO CÁC CAO THỦ CHỈ CÓ ĂN BẠCH THỦ"
BẢNG VINH DANH CHỐT LOTTO 
(Ngày 15-04-2017)
Mở bát: ChuyengiaXSMB: BTL: 08 Lót 63 -> Nổ BT 08x2
Hungcaotamtam: BTL: 44 Lót 08 -> Nổ toàn tập X4
ĐánhBạiChủLô: BTL: 26 Lót 44 -> Nổ toàn tập X3
Hamnghi2411: BTL: 44 Lót 02 -> Nổ toàn tập X3
Phannghia536: BTL: 08 Lót 33 -> Nổ toàn tập X3
Khanghy: BTL: 78 Lót 87 -> Nổ toàn tập X3
NgocHaXM: BTL: 84 Lót 78 -> Nổ toàn tập X3
Khongphaibuon93: BTL: 02 Lót 20 -> Nổ toàn tập X2
Chugiang: BTL: 59 Lót 84 -> Nổ toàn tập X2
SLSDSL: BTL: 89 Lót 08 -> Nổ toàn tập X2
HUngLazio: BTL: 74 Lót 22 -> Nổ toàn tập X2
Giacmo: BTL: 67 Lót 20 -> Nổ toàn tập X2
Thoai776: BTL: 08 Lót 78 -> Nổ toàn tập X4
Đức Tuân: BTL: 89 Lót 39 -> Nổ toàn tập X2
 1. Bocaccon: BTL: 44 Lót 94 -> Nổ BT 44x2
 2. Xalay: BTL: 33 Lót 14 -> Nổ BT 33
 3. Thanlo89: BTL: 36 Lót 63 -> Nổ BT 36
 4. Gemini: BTL: 00 Lót 12 -> Nổ BT 00
 5. Plays: BTL: 69 Lót 96 -> Nổ BT 69
 6. Phạm Minh Quyết: BTL: 81 LÓt 71 -> Nổ BT 81
 7. Kimphung113: BTL: 56 Lót 76 -> Nổ BT 56
 8. CR7: BTL: 36 -> Nổ BT 36
 9. Jinki333: BTL: 06 Lót 88 -> Nổ Bt 06
 10. Phoenix: BTL: 81 Lót 83 -> Nổ BT 81
 11. Daudaulam: BTL: 08 Lót 65 -> Nổ BT 08
 12. Dũng M10: BTL: 36 Lót 68 -> Nổ Bt 36 
 13. Phamhien11311: BTL: 33 Lót 37 -> Nổ BT 33
 14. Đoàn Phạm: BTL: 36 Lót 15 -> Nổ BT 36
 15. Ariel: BTL: 35 Lót 37 -> Nổ Bt 35
 16. Trà đá: BTL: 80 LÓt 08 -> Nổ 08x2
 17. QuatKPhang: BTL: 83 Lót 60 -> Nổ 60
 18. Phongtran: BTL: 51 Lót 89 -> Nổ 89
 19. ChuLo: BTL: 18 Lót 36 -> Nổ 36
 20. Trodua90: BTL: 47 Lót 74 -> Nổ 74
 21. Kai Nguyễn: BTL: 64 Lót 69 -> Nổ 69
 22. Spartacus89LV: BTL: 18 Lót 81 -> Nổ 81
 23. Phockon: BTL: 23 Lót 00 -> Nổ 00
 24. Quán Lào: BTL: 18 Lót 81 -> Nổ 81
 25. Xuka: BTL: 19 Lót 33 -> Nổ 33
 26. Vetzoo: BTL: 25 Lót 89 -> Nổ 89
 27. Nện: BTL: 55 Lót 22 -> Nổ 22
 28. Thánh Trượt: BTL: 41 Lót 22 -> Nổ 22
 29. SoryThau: BTL: 55 Lót 36 -> Nổ 36 
Đáng lưu ý nhất là TOP 5 với 1 dàn ăn rất đều. Khung nuôi 2 ngày với TOP thì Chiến thắng nằm chắc trong tay.
Thánh "Đoàn Phạm" và Thánh "Nện" vẫn giữ nguyên phong độ: Đã ăn là ăn bạch thủ và 2 nháy, chứ ko ăn lót. Nể phục :)
BẢNG ĐUA TOP NỬA ĐẦU THÁNG 4
(Từ ngày 16-04 đến 30-04)
 Nổ từ 3 nháy trở lên sẽ được lên bảng thống kê 
 
Phần thưởng nửa cuối tháng 02 như sau:
- Thẻ 100.000đ và 50.000đ cho Top 3 xuất sắc nhất
- Thẻ 50.000 và 20.000 cho Top tiếp theo
Nhắc lại: Phần thưởng không lớn là vì đây là tiền túi của Mod tôi muốn dành tặng cho những bạn xuất sắc.

Nội quy box Thảo luận lotto:

VD: BTL: 85. LÓT: 58. (BTL (bạch thủ lô)
Nội quy đăng ký thành viên AE cần lưu ý:
 

Published on 21:20 15 Apr

Trang chủ