THẢO LUẬN LOTTO NGÀY 21-04-2017

"THEO CÁC CAO THỦ CHỈ CÓ ĂN BẠCH THỦ"
BẢNG VINH DANH CHỐT LOTTO 
(Ngày 20-04-2017)
Mở bát: Google.0982: BTL: 99 Lót 97 -> Nổ toàn tập
Sơn Thần: BTL: 98 Lót 57 -> Nổ toàn tập X2
 1. QuatKPhang: BTL: 57 Lót 26 -> Nổ BT 57x2
 2. SoryThau: BTL: 40 Lót 55 -> Nổ BT 40x2
 3. Đoàn Phạm: BTL: 57 Lót 04 -> Nổ BT 57x2
 4. Doflamingo: BTL: 97 Lót 06 -> Nổ BT 97
 5. Thần Xà: BTL: 35 Lót 53 -> Nổ BT 35
 6. HungCT: BTL: 70 Lót 83 -> Nổ BT 70
 7. Dũng M10: BTL: 93 Lót 78 -> Nổ BT 93
 8. Mocme86: BTL: 35 Lót 11 -> Nổ BT 35
 9. Maiquan: BTL: 98 Lót 89 -> Nổ BT 98
 10. Antruong: BTL: 98 Lót 34 -> Nổ BT 98
 11. Tanbac789: BTL: 99 Lót 68 -> Nổ BT 99
 12. HOàng Linh: BTL: 05 Lót 57 -> Nổ 57x2
 13. Otchithien: BTL: 04 Lót 40 -> Nổ 40x2
 14. Hamnghi2411: BTL: 66 Lót 40 -> Nổ 40x2
 15. Tientung123: BTL: 91 Lót 97 -> Nổ 97
 16. Muonan: BTL: 99 -> Nổ BT 99
 17. Tò He: BTL: 55 Lót 50 -> Nổ 50
 18. Aka47: BTL: 09 Lót 19 -> Nổ 19
 19. Cabaxa97: BTL: 09 Lót 81 -> Nổ 81
 20. Giacmo: BTL: 12 Lót 93 -> Nổ 93
 21. Binoda87: BTL: 06 Lót 60 -> Nổ 60
 22. Trodua90: BTL: 05 Lót 50 -> Nổ 50
 23. Minhsoc: BTL: 46 Lót 93 -> Nổ 93
 24. Chugiang: BTL: 10 Lót 84 -> Nổ 84 
Đáng lưu ý nhất là TOP 5 với 1 dàn ăn rất đều. Khung nuôi 2 ngày với TOP thì Chiến thắng nằm chắc trong tay.
Thánh "Đoàn Phạm" và Thánh "Nện" vẫn giữ nguyên phong độ: Đã ăn là ăn bạch thủ và 2 nháy, chứ ko ăn lót. Nể phục :)
BẢNG ĐUA TOP NỬA ĐẦU THÁNG 4
(Từ ngày 16-04 đến 30-04)
 Nổ từ 3 nháy trở lên sẽ được lên bảng thống kê 
 
Phần thưởng nửa cuối tháng 02 như sau:
- Thẻ 100.000đ và 50.000đ cho Top 3 xuất sắc nhất
- Thẻ 50.000 và 20.000 cho Top tiếp theo
Nhắc lại: Phần thưởng không lớn là vì đây là tiền túi của Mod tôi muốn dành tặng cho những bạn xuất sắc.

Nội quy box Thảo luận lotto:

VD: BTL: 85. LÓT: 58. (BTL (bạch thủ lô)
Nội quy đăng ký thành viên AE cần lưu ý:
 

Published on 15:10 21 Apr

Trang chủ