THẢO LUẬN LOTTO NGÀY 17-05-2017 (Ngày 2 chặng mới)

"THEO CÁC CAO THỦ CHỈ CÓ ĂN BẠCH THỦ"
BẢNG VINH DANH CHỐT LOTTO 
(Ngày 16-05-2017)
Mở bát: Ngochung: BTL: 40 Lót 95 -> Chia buồn
 1. A_777: BTL: 94 -> Nổ BT 94x3
 2. Lamxung: BTL: 61 Lót 21 -> Nổ BT 61x2
 3. Spartacus89LV: BTL: 79 -> Nổ BT 79
 4. 123456: BTL: 70 Lót 97 -> Nổ BT 70
 5. Ngoc Cuoi: BTL: 24 Lót 42 -> Nổ BT 24
 6. Tuan Van: BTL: 87 Lót 78 -> Nổ BT 87
 7. 3 ngày trượt 1: BTL: 38 Lót 13 -> Nổ BT 38
 8. Thánh đập lô: BTL: 26 Lót 95 -> Nổ BT 26
 9. Sơn thần: BTL: 87 Lót 34 -> Nổ BT 87
 10. StarGameOver: BTL: 79 Lót 63 -> Nổ BT 79
 11. HungLazio: BTL: 12 -> Nổ BT 12
 12. Dâm cô nương: BTL: 87 Lót 58 -> Nổ BT 87
 13. Lode123: BTL: 49 Lót 10 -> Nổ 10x2
 14. Nhị Thiên Đường: BTL: 85 Lót 09 -> Nổ 09
 15. Binoda87: BTL: 39 Lót 74 -> Nổ 74
 16. Tientung123: BTL: 95 Lót 79 -> Nổ 79
 17. Ariel: BTL: 67 Lót 09 -> Nổ 09
 18. DucTuan: BTL: 98 Lót 50 -> Nổ 50
 19. NKT: BTL: 91 Lót 79 -> Nổ 79
 20. Apa01679: BTL: 82 Lót 38 -> Nổ 38
 21. Giacmo: BTL: 57 Lót 79 -> Nổ 79
 22. Toiduan1978: BTL: 37 Lót 38 -> Nổ 38
 23. DQA/Anh Vũ: BTL: 62 LÓt 26 -> Nổ 26
Nội quy box Thảo luận lotto:
VD: BTL: 85. LÓT: 58. (BTL (bạch thủ lô)
Nội quy đăng ký thành viên AE cần lưu ý:
 

Published on 16:02 17 May

Trang chủ