THẢO LUẬN LOTTO NGÀY 18-05-2017 (Ngày 3 chặng mới)

"THEO CÁC CAO THỦ CHỈ CÓ ĂN BẠCH THỦ"
BẢNG VINH DANH CHỐT LOTTO 
(Ngày 17-05-2017)
Mở bát: Thanh dai ca: BTL: 64 Lót 33 -> Nổ 33
 1. DanhloToanxit: BTL: 99 -> Nổ BT 99
 2. Lê Dương: BTL: 13 Lót 37 -> Nổ BT 13
 3. Ngochung: BTL: 69 Lót 17 -> Nổ BT 69
 4. Ariel: BTL: 92 Lót 53 -> Nổ BT 92
 5. Dâm cô nương: BTL: 26 Lót 83 -> Nổ BT 26
 6. 3 ngày trượt 1: BTL: 23 Lót 70 -> Nổ 70x2
 7. Phongtran: BTL: 66 Lót 29 -> Nổ 29
 8. Giacmo: BTL: 39 Lót 63 -> Nổ 63
 9. Binoda87: BTL: 57 Lót 01 -> Nổ 01
 10. Đại Thiếu Gia: BTL: 77 Lót 69 -> Nổ 69
 11. Đại Kiết: BTL: 00 LÓt 99 -> Nổ 99
 12. Apa01678: BTL: 95 Lót 33 -> Nổ 33

Nội quy box Thảo luận lotto:

VD: BTL: 85. LÓT: 58. (BTL (bạch thủ lô)
Nội quy đăng ký thành viên AE cần lưu ý:
 

Published on 15:56 18 May

Trang chủ