ĐUA TOP CHỐT LOTTO NGÀY 26-05-2017

"THEO CÁC CAO THỦ CHỈ CÓ ĂN BẠCH THỦ"
BẢNG VINH DANH CHỐT LOTTO 
(Ngày 25-05-2017)
Mở bát:  Tuan Van: BTL: 44 Lots 99 -> Chia buồn
Lo_VIP: BTL: 82 Lót 07 -> Nổ toàn tập X3
Như Thành: BTL: 89 Lót 26 -> Nổ toàn tập X2
Lý Nhã Nam: BTL: 26 Lót 78 -> Nổ toàn tập X2
HyVong: BTL: 87 Lót 26 -> Nổ toàn tập X2
  1. AndySD: BTL: 29 Lót 17 -> Nổ BT 29
  2. Thiên Tuấn: BTL: 46 Lót 64 -> Nổ BT 46
  3. Css2013: BTL: 26 Lót 57 -> Nổ BT 26
  4. Anhtuan77: BTL: 37 Lót 73 -> Nổ BT 37
  5. DQA/Anh Vũ: BTL: 09 Lót 06 -> Nổ BT 09
  6. Lò Văn Son: BTL: 25 Lót 52 -> Nổ 52x2
  7. KT17: BTL: 79 Lót 76 -> Nổ 76
  8. MyPhuc: BTL: 90 Lót 09 -> Nổ 09

 

DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG VÀNG CHO AE THAM KHẢO
[Chặng nửa cuối tháng 5 từ 16-31 tháng 5]
 

Nội quy box Thảo luận lotto:

VD: BTL: 85. LÓT: 58. (BTL (bạch thủ lô)
Nội quy đăng ký thành viên AE cần lưu ý:
 

Published on 00:31 26 May

Trang chủ