ĐUA TOP CHỐT LOTTO NGÀY 27-05-2017

"THEO CÁC CAO THỦ CHỈ CÓ ĂN BẠCH THỦ"
BẢNG VINH DANH CHỐT LOTTO 
(Ngày 26-05-2017)
Mở bát:  Lo_VIP: BTL: 61 Lót 28 -> Nổ 28
Dâm cô nương: BTL: 40 Lót 48 -> Nổ toàn tập X2
 1. Bibi: BTL: 52 Lót 26 -> Nổ BT 52x2
 2. Ngoc Cuoi :BTL: 79 Lót 97 -> Nổ BT 79
 3. Anhtuan77: BTL: 35 Lót 53 -> Nổ BT 35
 4. Lamxung: BTL: 75 Lót 18 -> Nổ BT 75
 5. Thanh dai ca: BTL: 73 Lót 52 -> Nổ 52x2
 6. Daudaulam :BTL: 26 Lót 59 -> Nổ 59
 7. Như Thành: BTL: 06 Lót 48 -> Nổ 48
 8. Đau đầu lắm: BTL: 90 Lót 28 -> Nổ 28
 9. Lý Nhã Nam: BTL: 11 Lót 48 -> Nổ 48
 10. MyPhuc: BTL: 39 Lót 93 -> Nổ 93
 11. SLSDSL: BTL: 01 Lót 48 -> Nổ 48
 12. Trodua: BTL: 43 Lót 67 -> Nổ 67 
DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG VÀNG CHO AE THAM KHẢO
[Chặng nửa cuối tháng 5 từ 16-31 tháng 5]
 

Nội quy box Thảo luận lotto:

VD: BTL: 85. LÓT: 58. (BTL (bạch thủ lô)
Nội quy đăng ký thành viên AE cần lưu ý:
 

Published on 19:57 26 May

Trang chủ