ĐUA TOP CHỐT LOTTO NGÀY 28-05-2017

"THEO CÁC CAO THỦ CHỈ CÓ ĂN BẠCH THỦ"
BẢNG VINH DANH CHỐT LOTTO 
(Ngày 27-05-2017)
Mở bát:  Lo_VIP: BTL: 61 Lót 57 -> Nổ BT 61
Lauxanh: BTL: 10 lót 11 -> Nổ toàn tập X3
Tientung123: BTL: 10 Lót 56 -> Nổ toàn tập X3
 1. A_777: BTL: 55 -> Nổ BT 55
 2. Toiduan1978: BTL: 10 Lót 65 -> Nổ BT 10x2
 3. Duyên Phận :BTL: 10 Lót 58 -> Nổ BT 10x2
 4. Đại Ca: BTL: 10 Lót 92 -> Nổ BT 10x2
 5. Anhduy1995: BTL: 11 Lót 59 -> Nổ BT 11
 6. MyPhuc: BTL: 86 Lót 46 -> Nổ BT 86
 7. Ariel: BTL: 71 Lót 92 -> Nổ BT 71
 8. VangNguyen: BTL: 61 Lót 20 -> Nổ BT 61
 9. 0984419438: BTL: 67 Lót 76 -> Nôt BT 67
 10. ATM BIDV: BTL: 31 Lót 59 -> Nổ BT 31
 11. HyVong: BTL: 45 Lót 34 -> Nổ BT 45
 12. Thuongde: BTL: 50 Lót 05 -> Nổ 05
 13. Quanghung: BTL: 38 Lót 83 -> Nổ 83
 14. u@Gmai: BTL: 38 Lót 83 -> Nổ 83
 15. AndySD: BTL: 23 Lót 32 -> Nổ 32
 16. Daudaulam: BTL: 08 Lót 80 -> Nổ 80
 17. Sai: BTL: 92 Lót 86 -> Nổ 86 
DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG VÀNG CHO AE THAM KHẢO
[Chặng nửa cuối tháng 5 từ 16-31 tháng 5]
 

Nội quy box Thảo luận lotto:

VD: BTL: 85. LÓT: 58. (BTL (bạch thủ lô)
Nội quy đăng ký thành viên AE cần lưu ý:
 

Published on 02:22 28 May

Trang chủ