ĐUA TOP CHỐT LOTTO NGÀY 30-05-2017

"THEO CÁC CAO THỦ CHỈ CÓ ĂN BẠCH THỦ"
BẢNG VINH DANH CHỐT LOTTO 
(Ngày 29-05-2017)
Mở bát: Skiller: BTL: 40 Lót 20 -> Chia buồn
Bố trẻ: BTL: 07 Lót 70 -> Nổ toàn tập X3
Quan Hoài: BTL: 25 Lót 35 -> Nổ toàn tập X2
 1. Thái sơn: BTL: 32 Lót 23 -> Nổ BT 32
 2. Tanmat: BTL: 25 Lót 19 -> Nổ BT 25
 3. Ariel: BTL: 32 Lót 23 -> Nổ BT 32
 4. DQA/Anh Vũ: BTL: 38 Lót 77 -> Nổ BT 32
 5. Phockon: BTL: 87 Lót 88 -> Nổ BT 87
 6. Daudaulam: BTL: 89 Lót 20 -> Nổ BT 89
 7. HungLazio: BTL: 07 Lót 15 -> Nổ BT 07
 8. RedCa: BTL: 60 Lót 06 -> Nổ BT 60
 9. SLSDSL: BTL: 25 Lót 84 -> Nổ BT 25
 10. Như Thành: BTL: 59 Lót 50 -> Nổ BT 59
 11. ChuGiang: BTL: 44 Lót 42 -> Nổ BT 44
 12. Lo_VIP: BTL: 32 Lót 23 -> Nổ BT 32
 13. Tientung123: BTL: 65 Lót 22 -> Nổ 22
 14. Sadoa: BTL: 06 Lót 60 -> Nổ 60
 15. NKT: BTL: 19 Lót 91 -> Nổ 91
 16. MyPhuc: BTL: 74 Lót 35 -> Nổ 35
 17. TinaNguyen: BTL: 74 Lót 39 -> Nổ 39
 18. Ngoc cuoi: BTL: 19 Lót 91 -> Nổ 91
 19. A13061990: BTL: 58 Lót 85 -> Nổ 85
 20. HyVong: BTL: 36 Lót 22 -> Nổ 22
 
 
DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG VÀNG CHO AE THAM KHẢO
[Chặng nửa cuối tháng 5 từ 16-31 tháng 5]
 

Nội quy box Thảo luận lotto:

VD: BTL: 85. LÓT: 58. (BTL (bạch thủ lô)
Nội quy đăng ký thành viên AE cần lưu ý:
 

Published on 11:32 30 May

Trang chủ