ĐUA TOP CHỐT LOTTO NGÀY 20-06-2017

"THEO CÁC CAO THỦ CHỈ CÓ ĂN BẠCH THỦ"
BẢNG VINH DANH CHỐT LOTTO
(Ngày 19-06-2017)
TranTienTung: BTL: 66 Lót 48 -> Nổ toàn tập X3
KT17: BTL: 02 Lót 21 -> Nổ toàn tập X2
Toiduan1978: BTL: 86 Lót 21 -> Nổ toàn tập X2
Thái Sơn TN: BTL: 15 Lót 51 -> Nổ toàn tập X2
SLSDSL: BTL: 15 Lót 24 -> Nổ toàn tập X2
Quan Hoài: BTL: 15 Lót 80 -> Nổ toàn tập X2
 1. Đánh bại chủ lô: BTL: 86 Lót 17 -> Nổ BT 86
 2. Duydinh: BTL: 10 Lót 23 -> Nổ BT 10
 3. Sadoa: BTL: 10 Lót 67 -> Nổ BT 10
 4. Lão Nhị: BTL: 19 Lót 91 -> Nổ BT 19
 5. SoryThau: BTL: 03 Lót 23 -> Nổ BT 03
 6. Đại Kiết: BTL: 16 Lót 61 -> Nổ BT 16
 7. AndySD: BTL: 16 Lót 61 -> Nổ BT 16
 8. ThanhLong: BTL: 15 Lót 63 -> Nổ BT 16
 9. Tientung123: BTL: 10 Lót 01 -> Nổ BT 10
 10. Ngoc Cuoi: BTL: 16 Lót 61 -> Nổ BT 16
 11. ATM BIDV: BTL: 10 Lót 60 -> Nổ BT 10
 12. HungLazio: BTL: 48 Lót 84 -> Nổ BT 48
 13. Trà Đá: BTL: 21 Lót 81 -> Nổ BT 21
 14. HD123456: BTL: 32 Lót 85 -> Nổ 85
 15. Nhattao: BTL: 01 Lót 10 -> Nổ 10
 16. 01677550338: BTL: 31 Lót 04 -> Nổ 04
 17. Xuanthuy8584: BTL: 96 Lót 15 -> Nổ 15
 18. Đức Đen: BTL: 31 Lót 19 -> Nổ 19
 19. Chugiang: BTL: 84 Lót 15 -> Nổ 15
 20. Hoàng Tử Lô Đề: BTL: 37 Lót 85 -> Nổ 85 
THÁNH SỐ 3.0 TRỄ NGÀY RA MẮT DO FIX THÊM LỖI CHỐNG SPAM. MONG AE VÀO ỦNG HỘ MỖI NGÀY ĐỂ KHÔNG KHÍ THÁNH SỐ VẪN ẤM ÁP NHƯ NGÀY NÀO. THÁNH SỐ 3.0 SẼ VỀ SỚM THÔI.
HẸN GẶP LẠI ANH EM!!
 
BẢNG VÀNG ĐUA TOP CHẶNG 1 THÁNG 6
(Từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 6)

Nội quy box Thảo luận lotto:

VD: BTL: 85. LÓT: 58. (BTL (bạch thủ lô)

Published on 18:58 19 Jun

Trang chủ