ĐUA TOP CHỐT LOTTO NGÀY 22-06-2017

"THEO CÁC CAO THỦ CHỈ CÓ ĂN BẠCH THỦ"
BẢNG VINH DANH CHỐT LOTTO
(Ngày 21-06-2017)
A_777: BTL: 34 Lót 43 -> Nổ toàn tập X4
Chugiang: BTL: 34 Lót 73 -> Nổ toàn tập X3
Đánh Bại Chủ Lô: BTL: 17 Lót 73 -> Nổ toàn tập X2
KT17: BTL: 20 Lót 07 -> Nổ toàn tập X2
NgocB: BTL: 97 Lót 55 -> Nổ toàn tập X2
Quan Hoài: BTL: 93 Lót 59 -> Nổ toàn tập X2
 1. MyPhuc: BTL: 17 Lót 58 -> Nổ BT 17
 2. SLSDSL: BTL: 97 LÓt 11 -> Nổ BT 97
 3. Lão Nhị: BTL: 55 Lót 92 -> Nổ BT 55
 4. Galuv: BTL: 17 Lót 54 -> Nổ BT 17
 5. Sơn Thần: BTL: 49 Lót 94 -> Nổ BT 49
 6. Duydinh123: BTL: 20 Lót 75 -> Nổ BT 20
 7. Google.inc: BTL: 97 LÓt 36 -> Nổ BT 97
 8. Đức Đen: BTL: 59 Lót 54 -> Nổ BT 59
 9. Khuccongtu81: BTL: 27 Lót 72 -> Nổ 72x2
 10. Thanh dai ca: BTL: 75 Lót 59 -> Nổ 59
 11. Spartacus89LV: BTL: 39 Lót 93 -> Nổ 93
 12. HungLazio: BTL: 01 Lót 50 -> Nổ 50
 13. Cao Hung: BTL: 53 Lót 55 -> Nổ 55
 14. Toiduan1978: BTL: 13 Lót 17 -> Nổ 17
 15. Tran Tien Tung: BTL: 10 Lót 15 -> Nổ 15
 16. Xuanthuy8584: BTL: 67 Lót 97 -> Nổ 97
 17. Con Số May Mắn: BTL: 74 Lót 59 -> Nổ 59
 18. NhatTao: BTL: 95 Lót 59 ->  Nổ 59
 19. Ngoc Cuoi: BTL: 71 Lót 17 -> Nổ 17
 20. Sai: BTL: 71 Lót 55 -> Nổ 55
THÁNH SỐ 3.0 TRỄ NGÀY RA MẮT DO FIX THÊM LỖI CHỐNG SPAM. MONG AE VÀO ỦNG HỘ MỖI NGÀY ĐỂ KHÔNG KHÍ THÁNH SỐ VẪN ẤM ÁP NHƯ NGÀY NÀO. THÁNH SỐ 3.0 SẼ VỀ SỚM THÔI.
HẸN GẶP LẠI ANH EM!!
 
BẢNG VÀNG ĐUA TOP CHẶNG 1 THÁNG 6
(Từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 6)

Nội quy box Thảo luận lotto:

VD: BTL: 85. LÓT: 58. (BTL (bạch thủ lô)

Published on 14:10 22 Jun

Trang chủ