ĐUA TOP CHỐT LOTTO NGÀY 23-06-2017

"THEO CÁC CAO THỦ CHỈ CÓ ĂN BẠCH THỦ"
BẢNG VINH DANH CHỐT LOTTO
(Ngày 22-06-2017)
SLSDSL: BTL: 18 Lót 72 -> Nổ toàn tập X3
Chugiang: BTL: 34 Lót 09 -> Nổ toàn tập X2
TranTienTung: BTL: 49 Lót 59 -> Nổ toàn tập X2
Cao Hung: BTL: 64 Lót 69 -> Nổ toàn tập X2
DQA/Anh Vũ: BTL: 07 Lót 70 -> Nổ toàn tập X2
 1. XSMB6868: BTL: 34 Lót 27 -> Nổ BT 34
 2. Duydinh123: BTL: 34 -> Nổ BT 34
 3. Galuv: BTL: 36 Lót 37 -> Nổ BT 36
 4. Cubin1204: BTL: 36 Lót 63 -> Nổ BT 36
 5. Chotsophanhachuthau: BTL: 18 Lót 01 -> Nổ BT 18
 6. Xuanthuy8584: BTL: 50 Lót 67 -> Nổ BT 50
 7. Spartacus89LV: BTL: 27 Lót 72 -> Nổ 72x2
 8. Google.inc: BTL: 27 Lót 72 -> Nổ 72x2
 9. Khuccongtu81: BTL: 83 Lót 38 -> Nổ 38
 10. Daudaulam: BTL: 75 Lót 18 -> Nổ 18
 11. NgocB: BTL: 23 Lót 07 -> Nổ 07
 12. Thanh dai ca: BTL: 16 Lót 07 -> Nổ 07
 13. Thái Sơn TN: BTL: 81 Lót 18 -> Nổ 18
 14. NguyenducBD9: BTL: 76 Lót 34 -> Nổ 34
 15. Quan Hoài: BTL: 29 Lót 18 -> Nổ 18
 16. BinDX: BTL: 16 Lót 36 -> Nổ 36
 17. NKT: BTL: 75 Lót 70 -> Nổ 70
 18. Ngoc Cuoi: BTL: 81 Lót 18 -> Nổ 18
 19. Đoàn Phạm: BTL: 01 Lót 09 -> Nổ 09
 20. Sai: BTL: 33 Lót 36 -> Nổ 36
 21. Sun Red: BTL: 97 Lót 51 -> Nổ 51 
THÁNH SỐ 3.0 TRỄ NGÀY RA MẮT DO FIX THÊM LỖI CHỐNG SPAM. MONG AE VÀO ỦNG HỘ MỖI NGÀY ĐỂ KHÔNG KHÍ THÁNH SỐ VẪN ẤM ÁP NHƯ NGÀY NÀO. THÁNH SỐ 3.0 SẼ VỀ SỚM THÔI.
HẸN GẶP LẠI ANH EM!!
 
BẢNG VÀNG ĐUA TOP CHẶNG 1 THÁNG 6
(Từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 6)

Nội quy box Thảo luận lotto:

VD: BTL: 85. LÓT: 58. (BTL (bạch thủ lô)

Published on 19:46 22 Jun

Trang chủ