ĐUA TOP CHỐT LOTTO NGÀY 25-06-2017

"THEO CÁC CAO THỦ CHỈ CÓ ĂN BẠCH THỦ"
BẢNG VINH DANH CHỐT LOTTO
(Ngày 24-06-2017)
Đánh bại chủ lô: BTL: 27 Lót 48 -> Nổ toàn tập X3
Rakhoi: BTL: 26 Lót 48 -> Nổ toàn tập X3
Trà Đá: BTL: 73 Lót 26 -> Nổ toàn tập X2
 1. A_777: BTL: 48 Lót 47 -> Nổ BT 48x2
 2. Galuv: BTL: 48 Lót 32 -> Nổ BT 48x2
 3. Lykai: BTL: 26 Lót 16 -> Nổ BT 26
 4. Quan Hoài: BTL: 64 Lót 69 -> Nổ BT 64
 5. Quay đầu là bờ: BTL: 26 Lót 75 -> Nổ BT 26
 6. Nhattao: BTL: 01 Lót 10 -> Nổ BT 01
 7. Subinz: BTL: 25 Lót 11 -> Nổ BT 25
 8. Google.inc: BTL: 25 Lót 35 -> Nổ BT 25
 9. Buileminhthuy: BTL: 25 Lót 29 -> Nổ BT 25
 10. Tanmat: BTL: 26 Lót 18 -> Nổ BT 26
 11. ATM BIDV: BTL: 57 Lót 48 -> Nổ 48x2
 12. Lo_VIP: BTL: 51 Lót 21 -> Nổ 21x2
 13. Thái Sơn TN: BTL: 33 Lót 25 -> Nổ 25
 14. SLSDSL: BTL: 15 Lót 26 -> Nổ 26
 15. Toiduan1978: BTL: 16 Lót 61 -> Nổ 61
 16. XosolikeHN: BTL: 80 Lót 94 -> Nổ 94
 17. MyPhuc: BTL: 42 Lót 01 -> Nổ 01
 18. Shinosuke: BTL: 17 Lót 01 -> Nổ 01
 19. Đại Kiết: BTL: 51 Lót 26 -> Nổ 26
 20. Thuongde: BTL: 41 Lót 27 -> Nổ 27 
THÁNH SỐ 3.0 TRỄ NGÀY RA MẮT DO FIX THÊM LỖI CHỐNG SPAM. MONG AE VÀO ỦNG HỘ MỖI NGÀY ĐỂ KHÔNG KHÍ THÁNH SỐ VẪN ẤM ÁP NHƯ NGÀY NÀO. THÁNH SỐ 3.0 SẼ VỀ SỚM THÔI.
HẸN GẶP LẠI ANH EM!!
 
BẢNG VÀNG ĐUA TOP CHẶNG 1 THÁNG 6
(Từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 6)

Nội quy box Thảo luận lotto:

VD: BTL: 85. LÓT: 58. (BTL (bạch thủ lô)

Published on 19:21 24 Jun

Trang chủ